Digital Taxsaq Tayaq (DTT)

Kimya üçün on iki kubit kvant hesablama

Dəqiq elektron quruluş hesablamaları, nəzəri kimya və digər sahələrdə inqilab yaradacaq kvant kompüterinin ən çox gözlənilən tətbiqlərindən biri hesab olunur. Google Sycamore kvant prosessorunu istifadə edərək, Google AI Quantum və iş yoldaşları iki orta miqyaslı kimyəvi problemin bir Variational Quantum Eigenolver (VQE) simulyasiyasını yerinə yetirdilər: hidrogen zəncirlərinin bağlanma enerjisi (H12 qədər) və diazolun izomerləşmə mexanizmi ( Yuanın perspektivinə baxın). Simulyasiyalar 12 kubitədək 72-ə qədər iki kubitli qapılarla aparılıb və VQE-nin səhvləri minimuma endirmək strategiyaları ilə birləşdirildiyi zaman kimyəvi dəqiqliyin əldə edilməsinin mümkün olduğunu göstərir. Təklif olunan VQE alqoritminin əsas komponentləri, klassik şəkildə simulyasiya edilə bilməyən daha böyük sistemlər üçün potensial miqyaslı ola bilər.

Elm, S. 1084; baxın s. 1054