Digital Taxsaq Tayaq (DTT)

Qravitasiya dalğaları maddə ilə antimaddə arasındakı asimmetriyanı izah etməyə kömək edə bilər

İnsanlar, yer və ya ulduzlar kainatın varlığının ilk saniyəsində daha çox meydana gəldiyi üçün meydana gəldi məsələ kimi Antimatter istehsal olundu. Bu asimmetriya çox kiçik idi. Hər 10 milyard antimaddə hissəciyi üçün 10 milyard + 1 maddə hissəcikləri var. Bu minimal balanssızlıq maddi kainatın yaranmasına gətirib çıxardı ki, bu da müasir fizikanın izah edə bilmədiyi bir hadisədir.

Çünki nəzəriyyədən belə nəticə çıxır ki, tam eyni sayda maddə və antimaddə hissəcikləri yaranmalıdır. Bir qrup nəzəri fizikaSiker müəyyən etdi ki, bizim qeyri-optik solitonlar - Q-topları istehsal edə biləcəyimizi istisna etmək olmaz. kəşf etmək və onların kəşfi bizə Böyük Partlayışdan sonra niyə antimaddədən daha çox maddənin meydana gəldiyi sualına cavab verməyə imkan verəcək.

Hazırda fiziklər güman edirlər ki asimmetriya maddənin və Antimatter Böyük Partlayışdan sonra ilk saniyədə meydana gəldiyini və yaranan kainatın bu müddət ərzində sürətlə ölçüsünü artırdığını. Bununla belə, kosmoloji inflyasiya nəzəriyyəsini yoxlamaq olduqca çətindir. Onları sınamaq üçün bizdə böyük olanlar olmalıdır Hissəcik sürətləndiricisi və onları istehsal edə biləcəyimizdən daha çox enerji ilə təmin edin.

 Şəkil mənbəyi: Pixabay / O

Bununla belə, Yaponiyanın Kavli Fizika və Riyaziyyat İnstitutunun (Kavli IPMU) və Los-Ancelesdəki Kaliforniya Universitetinin (UCLA) mütəxəssisləri də daxil olmaqla, ABŞ-Yapon alimlər qrupu hesab edir ki, qeyri-topoloji Q-top solitonlar nəzəriyyəni yoxlamaq üçün istifadə edilə bilər. Çünki maddə ilə antimaddə arasındakı balanssızlığa dair nəzəriyyələrdən biri də onun Affleck-Dine baryogenesis adlı mürəkkəb bir proses vasitəsilə yaradıldığıdır. Onun gedişində Q topları görünməlidir.

Kavli IPMU-dan tədqiqatın aparıcı müəllifi professor Graham White Q-topunun nə olduğunu izah edir. O deyir ki, a Boson, Higgs bozonu kimi. Higgs bozonu Higgs sahəsi həyəcanlandıqda görünür. Lakin digər elementlər də Higgs sahəsində görünə bilər, məsələn, yığınlar. Hiqqs sahəsinə çox bənzəyən və müəyyən bir yükə malik olan bir sahəmiz varsa, elektrik yükü deyil, bir növ yük var, onda bu yığın hissəcik kimi bir yükə malikdir. Yük sadəcə yoxa çıxa bilmədiyi üçün bütün sahə onun yığınlar və ya hissəciklər yaratdığına “qərar verməlidir”. Kütlələrin əmələ gəlməsi üçün daha az enerji tələb olunduqda, yığınlar əmələ gəlir. Birləşən topaqlar Q-topu əmələ gətirir, deyir.

Biz tez-tez deyirik ki, belə Q-topları bir müddətdir var. Kainat genişləndikdə, ondan daha yavaş sönürlər Fon radiasiyasıbelə ki, nəticədə kainatın enerjisinin böyük hissəsi Q-toplarında cəmləşir. Bu vaxt Q-sferalarının üstünlük təşkil etdiyi yerlərdə cəmləşən radiasiya sıxlığında kiçik dalğalanmalar var. Q-topu yıxılanda isə o qədər şiddətli bir hadisə olur ki Cazibə dalğaları intstehen.

Onları gələcək onilliklərdə kəşf edə bilərik. Uayt deyir ki, cazibə dalğalarını tapmağın gözəl tərəfi kainatın onlar üçün tamamilə şəffaf olmasıdır ki, onlar öz mənşəyinə səyahət edə bilsinlər.

Nəzəriyyəçilərin fikrincə, yoxa çıxan Q-toplarının yaratdığı dalğalar istifadə etmək üçün lazımi xüsusiyyətlərə malikdir. Standart qravitasiya dalğa detektorları tutulmaq.