Digital Taxsaq Tayaq (DTT)

İqtisadçılar üçün riyaziyyat

Riyazi iqtisadiyyat nəzəriyyələri təqdim etmək və iqtisadiyyatdakı problemləri təhlil etmək üçün riyazi metodların tətbiqidir. Çox vaxt bu tətbiq olunan üsullar sadə həndəsədən kənara çıxır və diferensial və inteqral hesablamaları, diferensial və diferensial tənlikləri, matris cəbrini, riyazi proqramlaşdırmanı və ya digər hesablama üsullarını əhatə edə bilər.
Riyaziyyat iqtisadçılara qeyri-rəsmi kanallar vasitəsilə daha az asanlıqla ifadə olunan geniş və mürəkkəb məsələlər haqqında mənalı, sınaqdan keçirilə bilən bəyanatlar verməyə imkan verir. Bundan əlavə, riyaziyyat dili iqtisadçılara riyaziyyat olmadan mümkün olmayan mübahisəli və ya mübahisəli məsələlər haqqında konkret, müsbət iddialar irəli sürməyə imkan verir.

Fokus:

Xətti cəbr

Analiz

diferensial tənliklər 

Müştərilər və Partners

Atmos tibb texnologiyası