Digital Taxsaq Tayaq (DTT)

səhiyyədə texnologiya

"Sağlamlıq texnologiyası" termini xəstəxana və inzibati məhsuldarlığı artırmaq, dərmanlar və müalicələr haqqında yeni anlayışlar təmin etmək və ya ümumi qayğı keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş istənilən İT alətinə və ya proqram təminatına aiddir. Bugünkü səhiyyə sənayesi yol ayrıcında 2 trilyon dollarlıq bir begemotdur. Hal-hazırda sarsıdıcı xərclər və bürokratik maneələrin təzyiqi altında olan sənaye, demək olar ki, hər təsəvvür edilən sahədə təkmilləşdirmə imkanları axtarır. Sağlamlıq texnologiyasının gəldiyi yer budur. Texnoloji alətlər iki əsas problemi həll etmək üçün səhiyyə xidmətinin hər bir addımına inteqrasiya olunur: keyfiyyət və səmərəlilik.

diqqət:

Səhiyyədə texnologiyanın əsasları

Tibbi-texniki xidmət təminatçıları

tibbi texnologiya spektri

Təsvir diaqnostik sistemləri

funksional diaqnostika sistemləri

Tətbiq sahəsində tibbi texnologiyanın riskləri

utilizasiya texnologiyası və ətraf mühitin mühafizəsi

Gigiyena texnologiyası və nəzarət

Müştərilər və Partners

Atmos tibb texnologiyası