Digital Taxsaq Tayaq (DTT)

Tətbiqi tibbi texnologiya

Sağlamlıq texnologiyası Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən "sağlamlıq problemini həll etmək və həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş cihazlar, dərmanlar, peyvəndlər, proseslər və sistemlər şəklində mütəşəkkil bilik və bacarıqların tətbiqi" kimi müəyyən edilir və dərmanlar, cihazlar, səhiyyə sektorunda istifadə olunan proseslər və təşkilati sistemlər, həmçinin kompüterlə dəstəklənən informasiya sistemləri.


diqqət:

Cərrahi emiş sistemlərində axının optimallaşdırılmasının effektləri - Turbulentliyə nəzarət edilən emiş sistemi

Qan fizikası

Qan axınının pozulması nəticəsində qan bütövlüyünün pozulması 

Müştərilər və Partners

Atmos tibb texnologiyası